ოფიციალური დოკუმენტები

აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით (სასყიდლით, პირობებით), იჯარის ფორმით, მოქალაქე ნინო ჭოლაძის, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ბუაკოსა“ და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ბიბლუსი კოსათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 227 განკარგულება 08/31/2023 08/31/2023 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ დაფუძნების ცნობად მიღების შესახებ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3დეკემბრის # 13 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 219 განკარგულება 08/31/2023 08/31/2023 ქუთაისის საკრებულო
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების (მისამართი: ქალაქი ქუთაისი, ჭავჭავაძის გამზირი №53ბ) პირდაპირი განკარგვის წესით (სასყიდლით, პირობებით), იჯარის ფორმით, მოქალაქეებისათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 ივნისის №207 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 229 განკარგულება 08/31/2023 08/31/2023 ქუთაისის საკრებულო
,,ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 72 დადგენილება 08/30/2023 08/30/2023 ქუთაისის საკრებულო
ეკონომიკის ქონების მართვისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის სხდომის ოქმი 30 ოქმი 08/30/2023 08/30/2023 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 22-ე რიგითი სხდომის დღის წესრიგის პროექტი 0 პროექტი 08/29/2023 08/29/2023 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით (სასყიდლით, პირობებით) იჯარის ფორმით, მოქალაქის ნინო ჭოლაძის, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება "ბუაკოს" შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება "ბიბლუსი კოს" სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 0 პროექტი 08/23/2023 08/23/2023 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0 პროექტი 08/23/2023 08/23/2023 ქუთაისის საკრებულო
,ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ,,საქართველოს საპატრიარქოსათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო აღნაგობის ფორმით, სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 0 პროექტი 08/23/2023 08/23/2023 ქუთაისის საკრებულო
"ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს 2021 წლის 16 მარტის N359 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 0 პროექტი 08/23/2023 08/23/2023 ქუთაისის საკრებულო
  • მისამართი
  • ქუთაისი, რუსთაველის №3
  • მოგვწერეთ
  • contact@kutaisi.gov.ge
  • სამუშაო საათები
  • ორშ-პარ:10:00 - 18:00