ოფიციალური დოკუმენტები

აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 23-ე რიგითი სხდომის დღის წესრიგის პროექტი და საინფორმაციო ბარათი 0 პროექტი 09/22/2023 09/22/2023 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის ანგარიში 2022 წლის ივნისიდან 2023 წლის სექტემბრამდე გაწეული მუშაობის შესახებ 0 პროექტი 09/22/2023 09/22/2023 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ 0 პროექტი 09/22/2023 09/22/2023 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუტაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 23-ე რიგითი სხდომის მოწვევისა და ამ სხდომაზე დღის წესრიგის პროექტის საკრებულოსათვის დასამტკიცებლად წარდგენის შესახებ 347 ბრძანება 09/20/2023 09/20/2023 ქუთაისის საკრებულო
,,ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის M3 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მარშუტებზე სამგზავრო ტარიფის ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 28 აპრილის N177 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 0 პროექტი 09/15/2023 09/15/2023 ქუთაისის საკრებულო
,,ქალაქ ქუთაისის ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიის დათვალიერებისა და მომსახურების საფასურის შემოღების შესახებ" ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N396 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 0 პროექტი 09/15/2023 09/15/2023 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წლიური (2021-2022-2023 წელი) სამივლინებო ხარჯები 0 სხვა 09/11/2023 09/11/2023 ქუთაისის საკრებულო
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წარმომადგენლობით ხარჯების შესახებ ინფორმაცია (2021,2022,2023 წლის პირველი ნახევარი) 0 სხვა 09/11/2023 09/11/2023 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო: ინფორმაცია გაცემული სარგოს ( დანამატის) შესახებ, თანამდებობის პირებისა და სხვა თანამშრომლების შესახებ 2021,2022 და 2023 წლის პირველი ნახევრის მდგომარეობით 0 სხვა 09/11/2023 09/11/2023 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საწვავის მოხმარებაზე გაწეული წლიური (2021,2022 2023 წლის პირველი ნახევრის) ხარჯები 0 სხვა 09/11/2023 09/11/2023 ქუთაისის საკრებულო
  • მისამართი
  • ქუთაისი, რუსთაველის №3
  • მოგვწერეთ
  • contact@kutaisi.gov.ge
  • სამუშაო საათები
  • ორშ-პარ:10:00 - 18:00