ოფიციალური დოკუმენტები

აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ინფორმაცია მიმდინარე ტენდერების შესახებ 0 ბიუჯეტი 05/14/2021 05/14/2021 ქუთაისის მერია
დასრულებული აუქციონები 0 ანგარიში 05/14/2021 05/14/2021 ქუთაისის მერია
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შ ე ს ა ხ ე ბ 632 ბრძანება 05/04/2021 05/04/2021 ქუთაისის საკრებულო
შიდა კონკურსის შედეგები N 63630 სხვა 05/03/2021 05/03/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკონკურსო კომისიის განცხადება 0 სხვა 04/30/2021 04/30/2021 ქუთაისის საკრებულო
ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა 374 განკარგულება 04/29/2021 04/29/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების, ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის კომისიის ანგარიში გაწეული მუშაობის შ ე ს ა ხ ე ბ № 380 განკარგულება 04/29/2021 04/29/2021 ქუთაისის საკრებულო
საქართველოში ახალი კორონავირუსით („COVID-19“) გამოწვეული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო, ქალაქ ქუთაისში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის გადახდაზე დაწესებული შეღავათის შ ე ს ა ხ ე ბ № 379 განკარგულება 04/29/2021 04/29/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით (სასყიდლით, პირობებით), იჯარის ფორმით, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „რეაბილიტაციის ცენტრი ნაიოსათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ № 378 განკარგულება 04/29/2021 04/29/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქუთაისის საპატიო და ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა დარბაზისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ № 377 განკარგულება 04/29/2021 04/29/2021 ქუთაისის საკრებულო
  • მისამართი
  • ქუთაისი, რუსთაველის №3
  • მოგვწერეთ
  • contact@kutaisi.gov.ge
  • სამუშაო საათები
  • ორშ-პარ:10:00 - 18:00