ქეთევანი ხურციძე - საკრებულოს წევრი

img

ქეთევანი ხურციძე

                                         

piradi monacemebi

dabadebis TariRi: 07.12.1992  

dabadebis adgili: saqarTvelo

erovneba:   qarTveli

sakontaqto telefoni : 577-31-82-84

eleqtronuli fosta:  ketevan.khurcidze@kutaisi.gov.ge

 

amocana      moqalaqeTa kanonieri uflebebis   dacva.

 

 

ანათლება/კვალიფიკაცია

 

სასწავლო დაწესებულება

ფაკულტეტი

სპეციალობა

ხარისხი

სწავლის თარიღები

აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

  პედაგოგიური

 დაწყებითი განათლება

ბაკალავრი

 2011-2015

 

ტრენინგები

სასწავლო დაწესებულება

სასწავლო კურსის (ტრეინინგის) დასახელება

    პერიოდი (წელი)

სასწავლო კურსის ხანგრძლივობა

 ცესკო

 საარჩევნო განვითარების სკოლა

 2015წ

 3 თვე

 

სერტიფიკატები

გაცემულია (დაწესებულება)

სერტიფიკატის დასახელება

 პერიოდი (თვე/წელი)

 ცესკო

 საარჩევნო განვითარების სკოლა

    2015წ

 

სამუშაო გამოცდილება1

პერიოდი (დაწყებისა და დასრულების თვე/წელი)

 2012-2015

სამუშაო ადგილის  მდებარეობა

     Qქ.  ქუთაისის  მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე

ორგანიზაცია

 

 

 

ქუთაისის კულტურულ დაწესებულებათა გაერთიანება  (წამყვანი სპეციალისტი)

 

 ორგანიზაცია

     არასამთავრობო ორგანიზაცია ‘კამპუსი’

   კომპანია „გლობალსელი“ - სერვის ცენტრის მენეჯერი

         

 

პოლიტიკური გამოცდილება

 

2012 წლიდან

მპგ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“   წევრი

2021 წლიდან

ქუთაისის   საკრებულოს,ფრაქცია“ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარის მოადგილე


 

ojaxuri mdgomareoba

 

დაუოჯახებელი


  • მისამართი
  • ქუთაისი, რუსთაველის №3
  • მოგვწერეთ
  • contact@kutaisi.gov.ge
  • სამუშაო საათები
  • ორშ-პარ:10:00 - 18:00