თედო მესხი - საკრებულოს წევრი

img

Tedo mesxi

                                         

piradi monacemebi

 

dabadebis TariRi: 08/01/2000   

dabadebis adgili: saqarTvelo

erovneba:   qarTveli

sakontaqto telefoni : 598-77-14-37

eleqtronuli fosta:  tedo.meskhi@kutaisi.gov.ge 

                                     meskhitedo@gmail.com

amocana      moqalaqeTa kanonieri uflebebis   dacva.

ganaTleba

 

2018 წლიდან დღემდე 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი -

 ფაკულტეტი-სამართალი 

 

 

 2018 წელი

შპს კერძო სკოლა „XXI საუკუნე“

 

პოლიტიკური გამოცდილება

 

2018 წლიდან

მპგ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი

2021 წლიდან

ქუთაისის   საკრებულოს წევრი

 

kompiuteri

 

Windows 95-98,XP. Microsoft Word, Exel, Internet Explorer.

ojaxuri mdgomareoba

 

დაუოჯახებელი

 

 


  • მისამართი
  • ქუთაისი, რუსთაველის №3
  • მოგვწერეთ
  • contact@kutaisi.gov.ge
  • სამუშაო საათები
  • ორშ-პარ:10:00 - 18:00