ცხელი ხაზი:(0431) 24-26-51 ან 595250309

იოსებ ჩიჯავაძე

განათლება: უმაღლესი.

ელ.ფოსტა: ioseb.chijavadze@kutaisi.gov.ge
1972-1977 წწ. ქ. ქუთაისის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მსუბუქი მრეწველობის ფაკულტეტი, ტყავის ნაკეთობათა ტექნოლოგი.
1990 წ. ქ. მოსკოვის საგარეო ეკონომიკურ ურთიერთობათა ასოციაცია `AჩKO~-ს ბიზნესის ტექნოლოგიური სკოლა (დიპლომის #0174), სუპერვაიზორის პროგრამით.
სამუშაო
გამოცდილება: 1969-1972 წწ. ქ. ქუთაისის სსუ #2 დამხმარე მუშა;
1977-1990 წწ. ქ. ქუთაისის ტყავფეხსაცმელების კომბინატი: (წუნმდებელი, ცვლის უფროსი, ოსტატი, ტექნიკური უსაფრთხოების ინჟინერი, საამქროს უფროსი).
1991 წ. ქ. წყალტუბოს ტყავ-გალანტერიის და ფეხსაცმლის მცირე საწარმოს მთავარი ინჟინერი.
1991-1992 წწ. სს `საქართველოს უნივერსალური ბირჟა~ საბროკერო ფირმა `ჰერმესის~ დირექტორი.
1992-1993 წწ. ქ. ქუთაისის სამხედრო ვაჭრობის გენერალური დირექტორის მოადგილე ვაჭრობის დარგში.
1993-1999 წწ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მუხიანის საწვავ-საპოხი მასალების ბაზა #1-ის უფროსი.
1999-2001 წწ. ვაჭრობისა და საგარეო ეკონომიკურ ურთიერთობათა სამინისტროს ქ. ქუთაისის მთავარი რეგიონალური სამმართველოს უფროსის მოადგილე.
2001-2002 წწ. იმერეთის სოფლის მეურნეობის პროდუქციის და ფქვილის ხარისხის სამმართველოს უფროსი.
2004-2007 წწ. ქ. ქუთაისის ადგილობრივი თვითთმმართველობის ლტოლვილთა და განსახლების სამსახურის უფროსი.
2007-2009 წწ. ქ. ქუთაისის ადგილობრივი თვითთმმართველობის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.
2010-2012 წ. შპს `ალიანსი 8~, დირექტორი.

გააზიარე