სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური

სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ზურაბ გაბიძაშვილი

Zurab Gabidzashvili

17 ივნისი 1958 წელი ქ. ქუთაისი სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

განათლება: ნ.მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მექანიკა-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი, “კვების საწარმოთა მანქანები და აპარატები” - ინჟინერ-მექანიკოსი

სამუშაო გამოცდილება; სსიპ „საწარმოთა მართვის სააგენტო’’ შპს „წყალკანალი XXI’’ - სახელმწიფო შესყიდვებისა და ლოგისტიკის კოორდინატორი, სამეურნეო სამსახურის უფროსი, ქ.თბილისი

სსიპ „საწარმოთა მართვის სააგენტო’’ სს „ენერგია XXI’’-სახელმწიფო შესყიდვებისა და ლოგისტიკის კოორდინატორი, სამეურნეო სამსახურის უფროსი, ქ.თბილისი

შპს „ინჯოი“ - კომერციული დირექტორი, ქ.თბილისი
სს „საქტარა“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ქ.თბილისი
საქართველოს სახელმწიფო მომარაგების კომიტეტი - განყოფილების უფროსი ქ.თბილისი